EVEHD România

EVEHD România

Proiectul EVEHD (Engaging Volunteers In European Heritage Discovery) prin cele 6 organizații participante își propune să dezvolte o legătură de durată cu voluntarii implicați în proiect. Unul dintre principalele obiective ale proiectului este acela de a “valoriza voluntarii”. Am fost inspirați de proiectele Grundtvig care aveau ca temă voluntariatul, precum și de ghidul “Voluntariatul în muzee și patrimonial cultural- un ghid European” (Cristina de Milano, Kirsten Gibbs și Margherita Sani) și  de Manifestul pentru voluntariat în Europa. “ După cum ilustrează date recente, milioane de cetățeni în Europa sunt implicați în voluntariat, în principal în timpul liber. În medie, sunt implicați mai mulți bărbați decât femei, dar ambele categorii dedică între 3-6% din timpul liber pentru activitățile de voluntariat. Majoritatea voluntarilor au vârste cuprinse între 35-55 de ani. În ultimii ani, rolul voluntariatului în Europa a devenit semnificativ din punct de vedere social și politic ca modalitate de abordare a unor teme variate. Voluntarii sunt implicați într-un număr divers de activități, cum ar fi oferirea de servicii educative și sociale, ajutor reciproc, drepturile omului, campanii de informare, management, acțiuni comunitare sau de protecția mediului”.

Parteneriatul EVEHD este de acord cu Manifestul în ceea ce privește valoarea voluntariatului ca:

–          important pentru idealuri ca democrația, incluziunea și cetățenia activă (relevantă pentru anul 2013);

–          mijloc important pentru schimbări pozitive sociale și de mediu;

–          sursă de încredere în forțele proprii pentru categoriile defavorizate;

–          sursă de reconciliere și reconstrucție în societăți divizate;

–          modalitate de învățare pe tot parcursul vieții.

În cazul parteneriatului EVEHD, adăugăm că voluntariatul ajută la construirea unei cariere, oferă o experiență reală, îmbogățește CV-ul și crește încrederea proprie la căutarea unui loc de muncă.

Manifestul mai afirmă că recunoașterea, facilitarea și promovarea voluntariatului sunt esențiale în oferirea serviciilor enumerate mai sus. Este necesar sprijinul oferit de părțile interesate- societatea civilă și guvern. UE este un factor cheie în această privință și poate contribui efectiv la consolidarea rolului voluntariatului în Europa.

Principalele activități din  proiectul EVHED implică o acțiune de 10 zile organizată de fiecare partener, în care se vor implica voluntari, școli, instituții educaționale, localnici și alte părți interesate. Acțiunea se concentrează pe un punct forte al organizației partenere și un istoric bogat în voluntariat. Fiecare organizație care găzduiește o acțiune va invita voluntari de la celelelte instituții partenere în proiect.